معرفی اجمالی مرکز

                    مرکز ترجمه وزبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ 4/4/1398 فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف از تاسیس این مرکز˛ ارائه خدمات ترجمه و آموزش زبان های خارجی به ویژه زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی به دانشجویان عزیز˛ همکاران محترم هیات علمی و کارکنان محترم دانشگاه و همچنین متقاضیان خارج از دانشگاه می باشد.

یکی از اهداف تشکیل مرکز، ارائه ی خدمات ترجمه و ویرایش مقالات و کتب اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی و در مجموع کلیه ی متقاضیان داخل و خارج دانشگاه، به زبان انگلیسی توسط مترجمین زبده و مجرب مرکز می باشد.

کلاس های آموزش زبان های خارجی به طور همزمان برهر چهار مهارت اصلی زبان یعنی مهارت های شنیداری˛ گفتاری˛ خواندن و نوشتن با توجه و تاکید ویژه بر دو مهارت شنیداری و گفتاری متمرکز خواهند شد.

کتاب ها ودوره های مورد استفاده در مرکز از منابع به روز آموزش زبان که توسط انتشارات معتبر جهانی مانند انتشارات دانشگاه کمبریج (CUP)˛ انتشارات دانشگاه آکسفورد (OUP) اتشارات لانگمنLongman) ) و... به رشته تحریر درآمده اند، انتخاب شده اند.

همچنین دوره های فشرده یک روز در هفته مکالمه وهمچنین دوره های تخصصی مانند دوره های آمادگی آزمون های IELTS،TOEFL˛ MSRT˛ TOLIMO˛ EPTو... ، دوره های ویژه مقاله نویسی به زبان انگلیسی برای اعضای محترم هیات علمی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی˛ دوره های تقویتی زبان تخصصی رشته های مختلف طراحی شده و آماده ثبت نام از متقاضیان گرامی می باشد.

 

ایمیل مرکز ترجمه و زبان های خارجی: flt@basu.ac.ir