تقویم آموزشی

تاریخ و ساعات شروع دوره های آموزش زبان مرکز ( ترم زمستان98)      

دوره ترمیک

شروع  دوره: شنبه 14/10/98

روزها و ساعات تشکیل کلاس:  شنبه و دوشنبه 16 الی 17:30

دوره آمادگی MSRT، TOEFL،TOLIMO

شروع دوره: یک شنبه 15/10/98

ساعات تشکیل کلاس: یکشنبه و سه شنبه 18 الی 19:30  روزها و

 

دوره ترمیک پیشرفته

شروع  دوره: شنبه 14/10/98

روزها و ساعات تشکیل کلاس: شنبه و دوشنبه 18 الی 19:30

 

دوره مکالمه فشرده

شروع دوره: چهارشنبه 18/10/98

روز و ساعات تشکیل کلاس: چهارشنبه ها :16 الی19:30

 

تاریخ امتحان تعیین سطح :

دوشنبه 9/10/98 ساعت 16

توجه: درطول دوره ی امتحانات پایان ترم دانشگاه، کلاس های مرکز، هفته ای یک جلسه تشکیل می شود.