دوره های آموزش زبان انگلیسی: مکالمه ترمیک˓ دوره مکالمه فشرده˓ دوره آمادگی MSRT˓ دوره آمادگیIELTS˓ دوره آمادگی TOEFL˓ دوره مقاله نویسی.

هزینه شرکت در دوره ها:

دوره مکالمه ترمیک: 1200000 ریال

دوره مکالمه فشرده: 1400000 ریال

مهم: دانشجویان عزیز دانشگاه بوعلی سینا از 10 درصد تخفیف ویژه ثبت نام بهره مند خواهند شد.

دوره مقاله نویسی ویژه اعضای هیات علمی به ازای 20 جلسه :3000000 ریال

دوره مقاله نویسی  و آمادگی  MSRTویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به  ازای 20 جلسه:2500000 ریال

سیستم آنلاین پرداخت هزینه:

هزینه ی دوره ها از طریق شناسه پرداخت به شماره 430154 به نام درآمد مرکز ترجمه و زبان های خارجی دانشگاه از طریق درگاه اینترنتی به آدرس   https://pay.basu.ac.ir/OnlinePay.aspx         قابل پرداخت است. لطفا رسید پرداخت هزینه را به مرکز ارائه فرمائید.

تعداد جلسات:

  • تعداد جلسات مکالمه:  20 جلسه.
  • تعداد جلسات :IELTS هر مهارت 20 جلسه (مجموع 100جلسه معادل 200ساعت آموزشی).
  • تعداد جلسات :TOEFL هر مهارت 20 جلسه (مجموع 100جلسه معادل 200ساعت آموزشی).
  • تعداد جلسات:MSRT  70 جلسه (20جلسه دستور زبان+25جلسه خواندن و واژگان+ 25جلسه شنیداری).