بخش ترجمه و ویرایش

بخش ترجمه و ویرایش مرکز ترجمه و  زبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا باهدف ارائه خدمت به اعضای محترم هیات علمی و کلیه دانشجویان عزیزمخصوصا دانشجویان تحصیلات تکمیلی و در مجموع کلیه متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه راه اندازی گردیده است. سفارش ترجمه متون، کتب، مقالات و وب سایت ها پذیرفته می شود. تیم ترجمه مرکز با استفاده از مترجمین مجرب و زبده در زمینه ها و رشته های مختلف اماده ارائه خدمت در سه سطح ترجمه، ترجمه و بازخوانی و همچنین ترجمه، باز خوانی و ویرایش می باشد.                                                                                                             

هزینه ها

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه، بازخوانی و ویرایش زیر 3000 کلمه، کلمه ای 170 تومان

ترجمه، بازخوانی و ویرایش بالای 3000 کلمه، کلمه ای 150 تومان

ترجمه، بازخوانی و ویرایش چکیده، کلمه ای 220 تومان

ترجمه فارسی به انگلیسی

** توجه: در ترجمه فارسی به انگلیسی، به مبالغ فوق 30 درصد اضافه خواهد شد