آدرس

آدرس


آدرس

  • همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، طبقه همکف مرکز نشر و مشاوره دانشگاه کدپستی: 38695-65178
  • تلفن: 38291276-081 ایمیل مرکز ترجمه و زبان های خارجی: flt@basu.ac.ir
  • لیست شماره تماس ها Call lists
  • شبکه های
    اجتماعی
    Social
    Networks